Zjistěte si, zda nemáte nárok na kompenzaci za zpožděný let

Vaše nároky upravuje regulace EU 261/2004.
Pravidla určují, kdy můžete pomýšlet na finanční náhradu za zpoždění letu ClaimCloud, a proto je důležité, aby byly splněny základní podmínky, aby mělo smysl nárokovat odškodnění u letecké společnosti.
Podmínky
délka zpoždění letu v cílové destinaci
jestli se jedná o let spadající do regulace EC 261/2004 nebo jsou tu jiné možnosti a formy získání odškodnění – dárkové poukázky nebo letecké míle

Další podmínky
jestli zpoždění letu bylo způsobeno okolností, které mohla nebo nemohla letecká společnost ovlivnit
vzdálenost mezi počáteční a cílovou destinací pro výpočet výše odškodnění
Co znamená délka zpožděného letu
Je tím myšlen rozdíl času příletu do cílové destinace oproti původně plánovanému času příletu. O odškodnění můžete zažádat tehdy, pokud jste se do cílové destinace dostali z více než tříhodinovým zpožděním.

Regulace EC 261/2004
Kompenzaci je možné žádat v rámci evropské regulace, ale musí být let operován aspoň jedním z důvodů:
Odletová destinace musí být uvnitř EU nebo členského státu (Norsko, Island, Švýcarsko)
Let musí být uskutečněn uvnitř EU nebo členského státu
Let je prováděn leteckou společností, která má sídlo na území EU nebo členského státu

letedlo British Airways

Jak se určuje výše odškodnění za zpožděný let
Výše se určuje na základě vzdálenosti odletové a cílové destinace v rámci jedné rezervace. NEZAPOČÍTÁVÁ se případná vzdálenost mezipřistání nebo přestupy během cesty. Jedná se o ČISTĚ NEJKRATŠÍ VZDÁLENOST MEZI ODLETOVÝM A CÍLOVÝM MÍSTEM.
Další možnosti odškodnění
Lety, které nespadají pod regulaci EU nebo je neprovozuje dopravce mající sídlo v rámci EU je možné, získat kompenzaci za zpožděný let.
Tyto náhrady jsou individuální a řídí se buď legislativou dané země, nebo obchodními podmínkami přepravce. I forma a výše odškodnění se může lišit. Mohou vám nabídnout dárkové poukázky či letecké míle.

Ohodnoťte příspěvek