Forex indikátory

Pro obchodování je třeba znát forex indikátory. Indikátorů je celkem šest a my si o nich nyní povíme základní informace.
První indikátor se nazývá trendový, pomáhají obchodníkům k detekci síly a směru trendu. Jejich využití je samozřejmě v trendujícím období, pro které jsou symbolické signály, které nelze přehlédnout. Můžeme se však setkat i s f ale ešnými signály, a to tehdy, když se při pohybu ceny do strany, tedy netrendujícím období.
grafy na obrazovkách
Druhý indikátor je volume. Je třeba říci, že objem dat pro forex se získává velice obtížně, protože se jedná ve většině případů pouze o změny v čase a změny v ceně. Ty nám však můžou leccos napovědět.
Třetí indikátor je oscilátor. Tento indikátor se snaží předpovídat změnu panujícího trendu, řadí se tedy mezi prediktivní indikátory. Pokud bychom si to přenesli do grafu, tak ukazatele pohybující se v určitém rozpětí nahoru a dolů, tedy mezi překoupenou a přeprodanou oblastí.
Čtvrtý indikátor je momentový. Sem řadíme indikátory, které vizualizují sílu panujícího trendu na námi zvoleném trhu. Vzhledově vypadá jako oscilátor, ale jejich princip spočívá v měření tržních pohybů v průběhu časových jednotek. Laicky řečeno sleduje, o kolik se trh pohne směrem nahoru či dolů v daném časovém horizontu.
Předposledním, tedy pátým indikátor je volatilita. Je tím míněno cenové rozpětí, ve kterém se trhy pohybují. Pokud je cenové rozpětí vysoké, můžeme konstatovat, že je volatilita vysoká, tím pádem je ale potřeba zvýšit i opatrnost obchodníků. Právě zvýšená volatilita na trzích signalizuje zajímavé možnosti pro vstup do obchodů. Zde je potřeba počítat ale i s větším rizikem.
grafy za podnikatelem
Posledním indikátor je speciální. Jsou to především ty, které nelze zahrnout do žádných z výše uvedených. Můžeme sem zařadit například indikátory založené na TPO, formacích, na patternech, na fibonaccim , vlnách aj.