Category Archives: Podnikání

V jakém oboru dnes podnikat?

Na trhu práce byl ještě před několika lety v České republice jen mizivý zájem o řemeslnou výrobu. Souvisí to zřejmě s tím, že se většina mladých lidí na počátku nového milénia přidržela doporučení starší generace, zejména jejich rodičů, a volila jako způsob obživy uplatnění v nějakém oboru, který

Rozhodování je každodenním chlebem podnikatelů

Rozhodování lze definovat jako činnost, která určuje a analyzuje určitý problém, zjišťuje možné varianty řešení a hledá jeho nejvhodnější způsob. Rozhodování není pouze součástí práce podnikatelů, je součástí života každého člověka. Jedná se o způsob řešení téměř každodenních problémů. Některá rozhodnutí jsou malá de facto

No Thumbnail

Buďte podnikavá žena

Jsi žena, zatím pracuješ pod nějakým zaměstnavatelem, ale v hlavě se ti rodí plán, že bys chtěla konečně podnikat, být sama za sebe, moci si organizovat svůj čas dle svých aktivit, nebýt závislá na náladě svého nadřízeného? Nebo už pomalu rozjíždíš své podnikání a víš,