Historie mincí na území České republiky

Peníze používáme každý den. Sotva si někdo položí otázku, jaká je vlastně jejich minulost a čím se platilo dříve.

Dříve se jako směnná jednotka využívalo zlato, perly nebo mušle. Ještě v ranném středověku se využívaly jako platidlo například kousky pláten.

Peníze vynalezli Lýdové zhruba v7. století před naším letopočtem. Pro zajímavost, Lýdové byli starověký národ, který žil v Malé Asii.
Ovšem o rozvoj mincovnictví se zasadili především Řekové.

Obor, který se zabývá mincemi, bankovkami, směnkami a šeky se jmenuje numismatika. V užším především sběratelském smyslu se jedná o obor, který se zabývá mincemi.

Pojďme se podívat na historii mincí v naší republice. První mince na území Čech razili Keltové. Těmto mincím se říkalo duhovky.

Ryze české mince se začaly razit zhruba v desátém století. Jednalo se o české denáry. Od třináctého století se v Česku začali razit takzvanébrakteáty, což byly jednostranné mince knoflíkového tvaru.

Významnou měnovou reformu představoval rok 1300, když začal předposlední Přemyslovec na královském trůnu Václav II. razit tvrdou měnu, kterou bylčeský groš. Bohužel Jan Lucemburský tuto valutu výrazně znehodnotil svou lehkomyslnou finanční politikou.

Další českou mincí je jáchymovský tolar. Tyto mince byly ražené v šestnáctém století a daly název i jiným mincím. Po prusko-rakouské válce v roce 1867 se stal základní měnou zlatý, který byl ovšem nahrazenrakousko-uherskou korunou. Je zvláštní, že koruna se ujala i po pádu monarchie, kdy byla zavedena roku1918 československá koruna a dokonce i v době války byly vydávány protektorátní koruny. Koruny používáme dodnes, jejich oficiální název od roku 1993 je koruna česká.

Tento článek je zaměřený na mince. Historie bankovek je dosti odlišná a nepochybně neméně zajímavá. Obor, který se zabývá bankovkami se jmenuje notafilie.