Investice do bytu

V této době většině lidí nezbývá po zaplacení věcí, které jsou nezbytné k jejich každodennímu žití, přebytek peněz.
Když jim ale peníze zbydou, většinou je buď šetří (většinou bez úroků- výnosů), nebo je utratí za věci, které nepotřebují. Není lepší z těch peněz udělat víc peněz? Jestliže patříte mezi konzervativnější lidi, kteří se bojí ztráty (a proto neinvestují), je i několik způsobů, jak můžete investovat své peníze s malým rizikem ztráty vašich vložených finančních prostředků.
Ve chvíli, kdy nám zbydou peníze navíc, je dobré je investovat. Investování je účelové vložení finančních prostředků do určité činnosti, jehož cílem je ziskovost.
neuklizená ložnice.jpg
Můžete si vybrat investici do cenných papírů. Investice do cenných papírů s sebou nesou určitá rizika. Z cenných papírů můžeme získat vysoký zisk, ale také můžeme o své vložené peněžní prostředky přijít.
Cenné papíry se rozdělují podle časové životnosti na dlouhodobé a krátkodobé a také podle toho, zda je majitel v pozici věřitele nebo dlužníka (na dluhové cenné papíry a na papíry s majetkovým právem). U výběru podle rizikovosti záleží také na tom, jaké cenné papíry si vyberete- například když firma vydává akcie i obligace, tak jsou při zkrachování firmy vyplaceny obligace jako první- to znamená, že akcie jsou více rizikové cenné papíry.
Existují i bezpečnější místa, kam můžete vložit své přebytečné finanční prostředky- byt.
zakroužkovaný výpočet.jpg
Byt je dobrou investicí. V bytě, který si koupíme, můžeme bydlet. Na druhou stranu ho můžeme i pronajímat, a tím pádem si zajistit fixní příjem k příjmu ze zaměstnání/ podnikání. Cena bytů stále roste, takže můžete byt, když se dostanete do finanční tísně, prodat a získat finanční prostředky.
Závěrem napíši jen to, že je investování velikým rozhodnutím, nad kterým by se měl každý potencionální investor pečlivě zamyslet, než začne podnikat.