Princip DPH nespočívá pouze v jejím zaplacení přímo při nákupu v obchodě

Minimálně desetinu hodnoty zboží, převážně ale 21 % v České republice, tvoří daň z přidané hodnoty, velmi známá pod svojí zkratkou DPH. I malé dítě si na účtence dokáže všimnout této zkratky. Na rozdíl od spotřebních daních, z jejichž placení se můžeme snadněji odtrhnout, pokud nekouříme, nepijeme alkohol a nevlastníme automobil. Akorát v té elektřině se spotřební daní nic neuděláme. Z těchto zmíněných komodit se právě takováto daň vybírá. DPH se naopak vybírá úplně při každém zaplacení nákupu, nikoli zvlášť jako například při placení daně z příjmu podle podaného daňového přiznání.
výpočet u pc.jpg
DPH je uvalena na každý nákup, některé komodity mají ostatní druhy daní navíc
Výrobní cena cigaret tvoří pouhých pár korun. Zbytek ceny představují daně. Zatímco my zaplatíme konečnou cenu, výrobci a zprostředkovatelé musí vytvářet tolik neoblíbenou dokumentaci včetně účetnictví a daňových přiznání. Veškeré fáze od vypěstování tabáku po dodání filtrů či dutinek až po prodej koncovým prodejcům jsou zvlášť zdaněny a zákon stanovuje jakým způsobem. Obecně platí (pro všechno zboží a všechny služby), že u nějakého prodeje podle zákonu plátce DPH uplatní plnění s nárokem na odpočet, což znamená, že o danou částku se mu povinnost zaplatit sníží. V opačném případě takový nárok nemá. Často se stává, že plátce má povinnost přiznat daň a zároveň pro stejnou transakci má nárok na odpočet – z této transakce tak zaplatí koncově nulovou daň, zahrnout do přiznání však toto musí.
Jiný způsob se provádí při dovozu a pořízení ze zahraničí
Rozlišují se dvě skupiny zemí – země EU a ostatní, tzv. třetí země. Způsob výpočtu je na první pohled stejný, spočtené částky se ale zapisují do jiného řádku daňového přiznání. Pro třetí země se pro výpočet DPH zahrne také clo, které se vybírá při dovozu ze země mimo Evropskou unii a určitou část dopravy, konečnou daň tak zvýší než v případě pořízení ze států EU. Některé evropské státy mají také ty výhody, že stanovily i nulové sazby a poplatníci mohou požádat o vrácení DPH .
devatenáct na kalkulačce.jpg
Pro vládu populární režim přenesené daňové povinnosti se stále rozšiřuje
Režim přenesené daňové povinnosti, v ekonomické terminologii se často používá také anglický termín „reserve charge.“ Zjednodušeně a prakticky tento způsob znamená, že dodavatel se o daň vůbec „nestará“. Vypočte ji totiž a odvede až odběratel podle pokynu zapsaném na dokladu od dodavatele. Zákon v přílohách obsahuje všechny zboží, na které se musí tento režim uplatnit.
V dnešní době, kdy se přiznání k DPH podává pouze elektronicky, je její odvod naštěstí jednodušší, než tomu bylo doposud.