Správná střední škola otevře cestu k úspěchu

Od začátku školního roku se dává do pohybu nejen mašinérie současného vzdělání, ale pro žáky devátých ročníků a jejich rodiče i soukolí školy budoucí. V každém městě můžeme narazit na přehlídky středních škol, kde máme možnost na jednom místě získat pohodlně informace o všech vzdělávacích institucích v našem okolí. Podle čeho ale školu vybrat? Musíme mít na paměti několik základních pravidel:

·         obtížnost
Velmi dobře bychom měli při výběru zvážit, zda chceme dítě poslat na gymnázium, střední školu či učiliště. Vše se odvíjí od jeho současných známek a přístupu ke škole. Buďme realisti a nepřetěžujme záměrně dítě jen proto, že nám osobně by se daná škola líbila.

·         záliby
Respektujme zájmy svého dítěte. Bylo by přeci ideální, aby se jeho budoucí práce stala zároveň koníčkem. Pokud je tedy dítko šťastné v kuchyni, dílně či při jednání s lidmi, zohledněme tuto situaci při výběru jeho budoucího působiště.

·         budoucí uplatnění
Tento bod je sice řazen až na třetí místo, ale možná je jedním z nejdůležitějších. Uplatnění se na trhu práce po dokončení střední školy je velká nutnost. Pravdou ovšem je, že předpoklady o tom, jak to bude za tři až čtyři roky se mohou značně lišit, ale zcela jistě je dobré nevolit školu jen podle zájmů, ale přihlédnout i k tomu, zda to několikaleté studium vůbec k něčemu bude.

·         finance
Také vzdělání je o penězích. Dopředu proto zvažme, zda si můžeme dovolit soukromou školu s placením školného. Existují sice různé stipendijní programy, ale vězte, že i na státní škole budete muset sáhnout hluboko do kapsy, abyste poskytli vašemu dítěti základní vybavení nutné pro danou odbornost.

·         dojíždění
V neposlední řadě bychom měli pohlédnout i na dostupnost, co se vzdálenosti týče. Vlaky a autobusy sice fungují, ale přepravovat se do školy několik hodin přes různé spoje určitě není to pravé ořechové. Mnoho škol proto poskytuje možnost internátu, ale jde hlavně o to, jestli je vaše dítko schopno samostatně existovat.  Jestli se shodnete na tom, že by se mělo osamostatnit, tak internát a vzdálenější škola od bydliště je určitě ten vhodný krok.