Být online, to je oč tu běží

V poslední době se hodně spekuluje a zamýšlí, jak bytí online přináší řadu negativ do našeho života. Zda si pak další generace budou umět najít kvalitní vztah, navazovat kontakt v situaci offline, tj. venku, v kancelářích, na sportovištích aj. Se světem online je i spojována hrozba kyberšikany, ztráta soukromí, závislost na sociálních sítí a další.
 
My tentokrát v článku půjdeme opačnou cestou a nastíníme situaci, kdy naopak být online pomocí sítí, komunikátorů, webových služeb přináší jisté výhody do našeho života.

Znáte pojem digitální nomád? V cizině se používá anglické terminologie location independent. Jedná se o osobu, která přechodnou dobu pobývá v cizině a povětšinou se nesnaží jen cestovat, objevovat novou kulturu, ale z ciziny pracuje. Ne však jako trvalý zaměstnanec, ani to nelze, pokud za rok chce prostřídat více destinací. Mnohem častěji se jedná o jedince, kteří jsou podnikatelé na vlastní noze, tzv. OSVČ, tedy si vydělávají sami na sebe. Akorát právě z ciziny.
 
Mezi typická zaměstnání digitálních nomádů patří copywriting, SEO optimalizace webů, affiliate marketing, spisovatelé a žurnalisti na volné noze, fotografové pro nejrůznější magazíny, někdy i vývojáři aplikací.
 
Povšimněte si, že většina z povolání je úzce spojena se světem IT anebo aspoň nutností práce na počítači. Tj. tito lidé potřebují občas být online, zpracovat své zakázky, moci je odeslat pomocí nějaké webové služby, komunikovat se svými zákazníky.

A není to jen čistě náplň jejich práce, co je nutí se připojovat k Internetu v místě jejich dočasného pobytu. Ani digitálním nomádům se nevyhýbá stesk po domově, nebo zanechali ve své zemi své nejbližší, své kamarády. Právě díky sociálním sítím a jiným webovým službám, jako například Skype, Viber, Messanger pro Facebook, mohou být ve spojení – být online – se všemi, se kterými si chtějí popovídat.
 
Všechno na světě má dvě strany, je ale vždy potřeba přemýšlet, jak danou věc, danou službu využívat tak, aby nám sloužila co nejlépe.