Poslední den výstavy

Návštěva galerie Domu umění byla naplánována na první lednový týden. Hned po vánočních prázdninách. Poslední den výstavy přišli všichni, kteří si nechtěli tuto zajímavou výstavu nechat ujít. Věnuje se době, kdy po založení Československa došlo ke zlomovým událostem na výtvarné scéně.
výstava obrazů
Vzniklo množství uměleckých seskupení jako Tvrdošíjní, Devětsil, Koliba. Ve své době průkopníků moderního a avantgardního umění. Část z nich žila a tvořila v Paříži. A s jejich tvorbou je možno se na této výstavě, která je rozdělená do devíti částí, seznámit. 

Přinesl studentům nejen poučení 

Pro studenty je připravena komentována prohlídka, která je seznámí s tvorbou nejznámějších autorů. Emila Filly, Josefa Čapka, Václava Špály, Toyen, Jaromíra Funkeho, Jana Zrzavého, Otakara Kubína a dalších.

Povznášející pocit před plátny těchto mistrů pociťují všichni návštěvníci výstavy a bedlivě sledují výklad fundovaného průvodce. Snad nejdojemněji zapůsobí příběh Josefa Čapka, jehož obrazy hravostí a barevností v nejmenším nenaznačují malířův tragicky osud.
galerie s obrazy

Ale i zábavu

V posledním výstavním sále čeká na studenty úkol. Všichni obdrží čistou čtvrtku papíru a barevné pastely. Každý si vybere jeden obraz, který na něho nejvíce zapůsobil a na karton má nakreslit svoji verzi obrazu i s novým názvem. Mezi studenty proběhne tvůrčí zápal.

Všichni se dají do hledání námětu. Usednou na malé polštářky před vybrané mistrovské dílo a dají se do ztvárnění svého pohledu na něj. Asi po půlhodině dokončené práce odevzdávají svému profesorovi. A ten se nestačí divit, jak vystavené obrazy rozvířily fantazii studentů.
galerie umění
Jako poslední odevzdá svoji čtvrtku nadějný grafik, který je znám svým smyslem pro humor. Čtvrtka je celá bílá a v dolním rohu je drobounký název: Zasněžená čajovna. Reakce spolužáků byla bouřlivá. A nápaditost musel uznat i pan profesor.