V jakém oboru dnes podnikat?

Na trhu práce byl ještě před několika lety v České republice jen mizivý zájem o řemeslnou výrobu. Souvisí to zřejmě s tím, že se většina mladých lidí na počátku nového milénia přidržela doporučení starší generace, zejména jejich rodičů, a volila jako způsob obživy uplatnění v nějakém oboru, který vyžaduje vysokoškolské vzdělání. A tak se stalo, že se republika plnila vzdělanými lidmi, zatímco řemesla upadala v zapomnění a pohlíželo se na ně jako na něco pohrdavého.
opravna aut
Nejmarkantnější odraz můžeme zaznamenat na různých inzerentech ohledně pracovních nabídek. Potíže s hledáním zaměstnání rozhodně nebudou mít stavební profese, elektromontéři, automechanici, pekaři, cukráři a kuchaři. Pokud se rozhodujete podnikat v některém z těchto oborů, nebo absolvovat rekvalifikační kurs, v dlouhodobém horizontu vás tato práce uživí. Podmínkou je snad jen, aby vám sloužilo zdraví.

Automechanici, elektrikáři a zámečníci mají zelenou

Zajímavé je, že řada soukromých instalatérů, zámečníků a elektrikářů, kteří se rozhodli podnikat již v 90. letech, prosperuje dodnes bez problémů. Měli odbytiště svých výrobků a služeb zajištěné i v době hospodářské krize, která před deseti lety zacloumala světem mnohem víc, než světová recese před druhou světovou válkou. Stále jsou mezi námi šikovní řemeslníci, kde se tradice vztahu k oboru dědí generačně, a kde si firma nese dál své jméno i po dobu desítek let.
elektrická skříň
Zřejmě se blýská na lepší časy a pýcha a předsudky v souvislosti se vzděláním se kamsi vytrácí a právě ta nejmladší generace se obrací směrem do praktického života. Ještě před několika lety platilo tvrzení, že kdo nevystudoval gymnázium, ten je někým méněcenným. Odrůstá totiž právě ta věková vrstva, která vysokou školu považovala za svůj životní cíl, a dnešní žáci základních škol si často berou za vzor své rodiče, které dobře živí právě řemeslo.  
létající jiskry
Učňovské školství dostává zelenou, pouze určité specifické obory mají problém s obsazením výukových ročníků. Některé učňovské obory musely zredukovat počet tříd, to se dotklo např. montáží suchých staveb. Obecně je o stavební obory malý zájem už proto, že se jedná o typickou sezonní práci, a že v tomto odvětví řada firem přijímá i cizince.